Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

Boy's love (hoặc có thể viết là Boys love, hay Boy love), nghĩa là "Mối tình của các chàng trai"

Boy's love (hoặc có thể viết là Boys love, hay Boy love), nghĩa là "Mối tình của các chàng trai"