Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

Tragedy - Đọc Truyện Tranh Tragedy Online Miễn Phí

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn