Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

The Red Ranger Becomes An Adventurer In Another World

Action Adventure Comedy Fantasy Manga

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 685

Tình trạng: Đang tiến hành

Nguồn: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

Siêu nhân đỏ hi sinh thân mình diệt boss, được chuyển sinh sang thế giới khác cùng đống đồ chơi của mình. Và hành trình trừ gian diệt bạo bảo vệ dân lành của anh vẫn tiếp tục...

Danh sách chương