Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Cổ đại Romance

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 2044

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là 1 nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần..

Danh sách chương