Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

Trêu Tao Đi Nếu Mày Dám

Action Manhua Adventure Romance Truyện Màu Comedy Fantasy

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 565

Tình trạng: Đang tiến hành

Nguồn: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

1 mình tao, chấp hớttttt!!

Danh sách chương