Thông báo: Website Fantruyentranh đổi tên miền từ fantruyentranh.com sang tên miền mới Manhua24h.com các bạn truy cập để đọc truyện nhé.

Vạn Giới Tiên Vương

Action Manhua Truyện Màu

Tác giả: Đang cập nhật

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Lượt xem: 1405

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: Đang cập nhật

Giới thiệu truyện

Lúc trước, Diệp Phong bị vạn người phỉ nhổ, môn phái bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn lấy được có thể tùy ý vượt qua thời không mâm vàng! Những cái kia đã từng ức hiếp hắn, phỉ nhổ hắn người, Diệp Phong sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả! Vạn người kính ngưỡng Tiên Vương chi vị, cuối cùng, hay là hắn!

Danh sách chương